Ik breng op een lezing/voordracht eigen werk. Valt dat onder de nieuwe fiscale regeling?

Inkomsten uit auteurslezingen worden fiscaal niet als auteursrechten beschouwd.

maar zijn belastbaar volgens de geldende regeling op de inkomstenbelasting. Voor de gesubisidieerde lezingen ontvangt de auteur van het VFL in het jaar volgend op de gepresteerde lezingen een fiche 281.50 voor zijn/haar belastingaangifte. Afhankelijk van de concrete situatie van de auteur moet hij/zij de vergoedingen aangeven als divers inkomen of als beroepsinkomen.

Auteurslezingen zijn  wel vrijgesteld van BTW. De factuur moet daarom volgende bepaling bevatten: “Vrijgesteld volgens artikel 44, § 2, 8° WBTW”.