Fiscale behandeling van auteursrechten

Sinds 2009 is de nieuwe fiscale wetgeving van toepassing op auteursrechten, waardoor deze aan 15% belast worden;  tot 14.140 euro kunt u een forfaitaire kosteninbreng toepassen van 50%. Voor ontvangen auteursrechten tussen 14.141 euro en 28.280 euro geldt een forfaitaire kostenaftrek van 25%.Boven 28.281 euro is geen forfaitaire kostenaftrek mogelijk (eventueel bewijs van reële kosten).

De roerende voorheffing wordt aan de basis afgehouden – uw in België gevestigde uitgever, beheersvennootschap,… zijn hiertoe verplicht. Met deze roerende voorheffing zijn de verschuldigde belastingen op uw auteursrechten vereffend. Deze uitzonderlijk gunstige maatregel kwam tot stand mede dankzij VAV. Voor meer informatie kan u de fiscale FAQ raadplegen op de website van deAuteurs.