Lezingen factureren via SBK?

Auteurs die lezingen geven maar hiervoor liever geen zelfstandige in bijberoep worden, bestaat de (weliswaar minder voordelige) mogelijkheid te factureren via een Sociaal Bureau voor  Kunstenaars. In die constructie fungeert het SBK als werkgever en de auteur is werknemer.

Om zijn administratie te vereenvoudigen kan de kunstenaar een Sociaal Bureau voor Kunstenaars inschakelen. Het S.B.K. is dan de juridische werkgever en vervult alle werkgeversverplichtingen. De kunstenaar en de opdrachtgever maken de afspraken over de opdracht, de duur en de vergoeding. Het S.B.K. sluit met de kunstenaar een arbeidsovereenkomst, vervult de werkgeversverplichtingen en betaalt de kunstenaar uit, rekening houdend met de wettelijke inhoudingen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het S.B.K. factureert aan de opdrachtgever, met opleg van de werkgeversbijdragen én de kostprijs voor de dienstverlening. Die laatste bedraagt gemiddeld 8% van het factuurbedrag + BTW.

Hoewel lezingen zijn vrijgesteld van BTW, gaat deze vrijstelling verloren  bij het factureren via een SBK. Uw opdrachtgever zal dus 6% meer betalen.