Het Groot Auteurshandboek

Met het Groot Auteurshandboek wil de Vlaamse Auteursvereniging haar leden die informatie verstrekken die naar haar mening onontbeerlijk is bij de uitoefening van hun schrijverschap.

Vandaag kunnen we u  vier hoofdstukken aanbieden, ‘Leven van je pen’, ‘De auteur en zijn sociaal statuut’, ‘Auteurs en fiscaliteit’ en ‘Van auteur tot lezer: een economische waardeketen’.

Er staan nog enkele hoofdstukken op stapel: we houden onze leden hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief.

Download hoofdstuk ‘Leven van je pen’  hier.
Download hoofdstuk ‘De auteur en zijn sociaal statuut’ hier.
Download hoofdstuk ‘Auteurs en fiscaliteit’ hier.
Download hoofdstuk ‘Van auteur tot lezer: een economische waardeketen’ hier.