Kan de Vlaamse Auteursvereniging mij aan een uitgever helpen?

De Vlaamse Auteursvereniging behartigt de collectieve en individuele belangen van auteurs. Op onze website kunnen auteurs zichzelf voorstellen. Mee uitgevers zoeken doen we niet, maar we volgen uiteraard wel de handel en wandel van alle uitgevers op de voet. Auteurs met klachten over uitgevers en over de uitgeverswereld kunnen bij ons terecht, in alle discretie.