Lezingen: contracten en factureren

Gesubsidieerde lezingen #

Wanneer een auteur lezingen geeft via het Vlaams Fonds voor de Letteren kunnen de afspraken die via de website van het VFL gemaakt worden  als contract beschouwd worden. De betaling gebeurt via het VFL zonder dat de auteur een factuur moet maken. Voor lezingen die in Nederland via de Stichting Schrijvers School Samenleving geregeld worden maakt de SSSS een contract op. De betaling gebeurt via de SSSS, eveneens zonder dat de auteur een factuur moet maken.

 

Niet-gesubsidieerde lezingen #

Voor alle andere lezingen zet de auteur de gemaakte afspraken (datum, plaats, uur van aanvang, uur van aanwezigheid, onderwerp en duur van de lezing, aanwezigheid microfoon, overeengekomen prijs) op mail: dit kan beschouwd worden  als contract. U kunt ook dit contract gebruiken. Na de lezing bezorgt de auteur een factuur aan de organisator (een voorbeeld vindt u  hier).

 

 Lezingen en btw #

Lezingen zijn vrijgesteld van btw. In uw factuur vermeldt u dit als volgt: Bovenvermeld bedrag is vrij van BTW (Art. 44, §2, 8e van het BTW-wetboek).

 

Let op: als u inkomsten uit lezingen ontvangt, dient u zich te vestigen als zelfstandige (in bijberoep). u kunt deze  slechts een beperkt aantal keren categoriseren als occasionele inkomsten (waarop geen sociale bijdragen gedaan worden), maar daarna moet u zich in regel stellen. Dit kan voordelig zijn: indien u onder 1421 euro per jaar blijft (na aftrek van alle kosten!), zal uw zelfstandige kas uw kwartaalbijdragen terugstorten. Meer informatie hierover vindt u in ons Auteurshandboek hoofdstuk 1: ‘Leven van je pen’.