Modelcontracten

De modelcontracten die de VAV opstelde in overleg met de Vlaamse uitgevers verenigd in de GAU kunt u samen met een artikelsgewijze toelichting én de adviestarieven hier raadplegen of downloaden. Niet-leden kunnen hiervoor contact opnemen met Natalie Ariën.

Modelcontract algemene uitgaven
Definities
Modelcontract illustratoren

We herinneren u eraan dat Literatuur Vlaanderen deze contracten als een van de voorwaarden voor het toekennen van beurzen gebruikt. Het wordt voor auteurs dan ook een belangrijk instrument in de gesprekken met hun uitgever.

Om een vinger aan de pols te houden willen we onze auteurs die gebruik maken van deze modelcontracten vragen om ons op de hoogte te houden van de contractonderhandelingen, met name over de tariefonderhandelingen. U kunt met uw ervaringen en bevindingen terecht bij natalie@auteursvereniging.be.