Er werd zonder mijn toestemming gebruik gemaakt van (een deel van) mijn werk

Indien u vaststelt dat uw werk door derden werd gebruikt zonder daarvoor uw toestemming werd gevraagd, dient u eerst na te gaan wie over de rechten beschikt.

  • Is dit uw uitgever, meld hem dan de inbreuk; uw uitgever zal contact opnemen met de inbreukmakende partij en tot een compromis trachten te komen m.b.t. een gepaste vergoeding.
  • Heeft u de rechten niet overgedragen, dan is het aan u om contact op te nemen met de inbreukmakende partij. We raden u aan dit per aangetekend schrijven te doen. Een voorbeeldbrief van een dergelijk schrijven vind u hier