Voorbeeldbrieven

Het gebeurt helaas wel vaker dat auteurs hun rechten die in een contract werden overeengekomen toch via een aangetekend schrijven moeten afdwingen. Of dat auteurs moeten vaststellen dat hun werk zonder hun goedkeuring werd gebruikt door derden.

We stellen u graag enkele voorbeeldbrieven ter beschikking. Let wel: indien onrechtmatig gebruik werd gemaakt van teksten van uw hand waarvan de rechten bij uw uitgever liggen, is het aan uw uitgever om op te treden tegen de inbreukmakende partij.

Ingebrekestelling
Terugname rechten auteur
Terugname rechten vertaler
Inbreuk auteursrechten door derden