Het publiceren van een manuscript start in de meeste gevallen met een zoektocht naar een uitgever. Wanneer een uitgever geïnteresseerd is om een manuscript aan zijn fonds toe te voegen, biedt hij de auteur een contract aan. Dit kan een contract zijn dat door de uitgever zelf werd opgesteld, of het kan het modelcontract zijn zoals het door de GAU, de overkoepelende vereniging van uitgevers, en de Vlaamse Auteursvereniging onderhandeld werd.
In het laatste geval ben je er zeker van dat je juridisch sterk staat wanneer problemen zich zouden voordoen. De eigen, vaak beknoptere, contracten die uitgevers aanbieden, missen vaak artikels die de auteur beschermen in het geval van contractbreuk van uitgeverszijde of hem de kans bieden zijn rechten terug te krijgen. In een aantal gevallen zijn deze contracten ook onwettig – vaak omdat de uitgever niet goed op de hoogte is van het auteursrecht.
We raden auteurs in alle gevallen aan om aan een geïnteresseerde uitgever het VAV-modelcontract te vragen – onverkort en onveranderd. Omdat een goed voorbereid auteur er twee waard is, stellen we u een aantal documenten ter beschikking die u in staat stellen geïnformeerd aan de onderhandelingstafel te komen. Teken nooit een contract zonder dit vooraf grondig doorgenomen te hebben! Een getekend contract is onherroepelijk, en betekent mogelijk dat u uw vermogensrechten, zonder het te beseffen, voor het leven heeft afgestaan.
Heeft u een contractvoorstel ontvangen? VAV raadt u ten stelligste aan deze grondig na te lezen. We stellen hiervoor een checklist ter beschikking. Als u afwijkingen van het modelcontract vaststelt en u begrijpt de draagkracht ervan niet, neem dan contact op met Natalie Ariën, met vermelding van het artikel en de afwijking. Betreft het een eigen contract van een uitgever? Leg het dan naast het modelcontract en vergelijk de twee documenten. Bestudeer in de checklist welke artikels onmisbaar zijn voor een evenwichtig contract – waarbij dus zowel de rechten van de auteur als die van de uitgever gewaarborgd worden. Bij twijfel, of indien je advies nodig hebt over hoe de gewenste aanpassingen aan de uitgever aan te brengen, neem dan contact op met Natalie Ariën.

Vergeet nooit dat een contract een zakelijke overeenkomst is tussen twee partijen – die beide aangeven akkoord te gaan met de inhoud ervan. Het spreekt voor zich dat het belang van beide partijen weerspiegeld wordt in de uiteindelijke overeenkomst, dat pas tot stand kan komen na overleg. Inspraak van beide ondertekenaars is een evidentie.