Onaanvaardbare toevoegingen aan het modelcontract

VAV stelt vast dat steeds meer uitgevers de volgende bepaling toevoegen aan artikel 6.1(2) van het modelcontract: bij kortingen van 50% of meer ontvangt de auteur 10% op de exploitatie-inkomsten, niet langer op de verkoopprijs. Dat heeft grote gevolgen.

Voor een boek dat in de boekhandel wordt verkocht voor 20 euro ontvangt de auteur 1,89 euro als hij de gebruikelijke 10% op de verkoopprijs (exclusief btw) krijgt. Daarbij is een korting van 40 à 45% aan de boekhandel ingecalculeerd. Wanneer een uitgever echter 51% korting toekent, ontvangt de auteur op grond van het toegevoegde artikel nog maar 0,93 euro voor datzelfde boek. (Bij 55% korting is dat nog 0,85 euro.)

Ook de uitgever ziet zijn inkomsten dalen, zij het matig: terwijl de netto omzet bij een reguliere verkoop voor hem 8,48 euro bedraagt (20 euro verkoopprijs, minus korting van 45% = 11 euro, minus 6% btw en een royalty van 1,89), daalt dit naar 8,32 euro bij 51% korting, en naar 7,64 euro bij 55% korting.

We stellen dus vast dat bij grote kortingen wordt afgeweken van de gebruikelijke 50/50-verdeling van de netto opbrengsten: bij een korting van 51% derft de uitgever 16 cent, de auteur 96 cent. Bij een korting van 55% levert de uitgever 84 cent in, de auteur 1,04 euro.

Kortingen van meer dan 50% zijn alvast de realiteit voor de verkoop aan Nederland, en vice versa voor de verkoop aan Vlaanderen in het geval van een Nederlandse uitgever. Dat is een gevolg van de extra vergoeding aan de importeur voor de activiteiten en kosten die hij overneemt van de uitgever: promotie, aanbieden aan de boekhandel, logistiek, facturatie… Echter: dit zijn kosten die de uitgever niet langer hoeft te dragen, waardoor een verrekening met de auteur niet aan de orde is.

Auteurs die de toevoeging aan het modelcontract aanvaarden zien hun inkomsten dan ook drastisch gereduceerd!

VAV zal deze praktijk in de nakende onderhandelingen over een update van de uitgave-overeenkomst (‘het modelcontract’) niet aanvaarden: het is aan de uitgever om de besparing die hij realiseert af te wegen tegen de extra korting, niet om het omzetverlies van die extra korting te verhalen op de auteur.

Wat de toevoeging hiervan aan het Nederlandse modelcontract betreft: we rapporteerden dit probleem aan onze Nederlandse zustervereniging. Ondertussen raden we onze auteurs aan hun Nederlandse contracten steeds aan ons voor te leggen.