Fiscaal

In juni dient u uw belastingaangifte voor inkomsten over het voorgaande jaar in. Op vraag van onze leden stellen we  elk jaar omstreeks einde mei een beknopte handleiding ter beschikking met vermelding van codes en welke bedragen waar ingevuld moeten worden.