Wanneer is mijn werk auteursrechtelijk beschermd?

De auteurswet beschermt oorspronkelijk werk dat een concrete uitwerking heeft gekregen: een idee, concept, principe, methode,… worden niet beschermd. Bovendien moet het werk beantwoorden aan de originaliteitseis:

  • het moet gaan om een intellectuele schepping waarbij er een band is tussen de auteur en zijn werk (bepaalde subjectieve keuzes werden gemaakt, creatie van de menselijke geest)
  • het werk moet een persoonlijke stempel dragen, met andere woorden een individueel karakter uitstralen, het banale overstijgen.

Bij de beoordeling van de originaliteit wordt geen rekening gehouden met de artistieke of esthetische waarde. Niet alleen een gedicht of scenario maar ook bijvoorbeeld handleidingen en gebruiksaanwijzingen kunnen beschermd worden door het auteursrecht.

Meer informatie vindt u op de website van het Kunstenloket.