Hoe zit het met e-boeken en royalty’s?

Het e-boek heeft de markt betreden. Wat de gevolgen zullen zijn, is nog onduidelijk. Tal van uitgevers bieden hun auteurs in dit verband een addendum bij het contract aan. Enige assertiviteit van auteurszijde is hierbij gewenst. VAV meent dat het royaltypercentage op e-boeken, gezien de kostenstructuur, significant hoger moet zijn dan bij een gedrukte uitgave. Een royaltypercentage tussen 17,5% en 25% lijkt ons billijk. VAV hanteert een dergelijke royaltyvork ook in haar onderhandelingen met de Vlaamse Uitgeversvereniging over het modelcontract.