Waarom moet ik aansluiten bij een beheersvennootschap?

Beheersvennootschappen beheren de auteursrechten van hun leden. Het innen van collectieve rechten is alleen mogelijk via een beheersvennootschap. Het is daarom belangrijk dat je je als auteur aansluit – het is de enige weg om aanspraak te maken op reprografie- en (toegegeven: povere) leenrechtvergoedingen. Voorbeelden van beheersvennootschappen zijn deAuteurs, SABAM, SOFAM. In Nederland doet LIRA dit. Deze vennootschappen zijn bij wet aangeduid om de collectieve rechten zoals reprografie en leenrecht uit te betalen aan auteurs. Van zodra je een publicatie op je naam hebt zou je bij een van deze huizen moeten aansluiten. Deze vergoedingen zijn niet altijd hoog (afhankelijk van aantal boeken, oplages, vertalingen, pagina’s,…) maar je hebt er wel recht op.

De beheersvennootschappen oefenen ook andere rechten uit, met name  voor theaterauteurs (opvoeringsrechten) en audiovisuele auteurs (uitzendrechten, thuiskopie, kabelrechten, dvd-rechten). Voor de exploitatie van de werken van hun leden sluiten beheersvennootschappen algemene contracten met de gebruikers (theatergezelschappen, televisiezenders, bioscoopzalen,…), en verlenen ze de gebruiker de toestemming om de werken van hun leden te gebruiken onder de voorwaarden die beschreven worden in de overeenkomst.