Wat met mijn sociale zekerheid?

Omdat inkomsten uit auteursrechten gekwalificeerd zijn als roerende inkomsten betaalt u hierop geen sociale bijdragen. U bouwt bijgevolg ook geen sociale rechten op en doet bijvoorbeeld niet aan pensioenopbouw eerste pijler.

De verschillende statuten van de sociale zekerheid  (werknemer, zelfstandige in hoofd- of bijberoep, ambtenaar) zijn moeilijk toegankelijk voor auteurs:

  • het kunstenaarsstatuut is uitsluitend toepasbaar voor kunstenaars die in opdracht werken.
  • het statuut van zelfstandige in hoofdberoep is voor het gros van de auteurs nauwelijks realistisch omdat het de betaling impliceert van (hoge) kwartaalbijdragen (in 2013 is dit 677 euro), ook in de kwartalen waar de auteur geen inkomsten heeft.

Een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen vereist het statuut van zelfstandige in hoofdberoep en is dus voor de meeste auteurs geen optie.